Bedrijven financieel versterken.

‍Voor de duurzame toekomst van onze Vlaamse economie.

Remotec

Remotec uit Sint-Denijs-Westrem ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt signalisatie, wegmarkeringen, afbakeningen, displays, laadoplossingen en lichtreclames voor de industrie, retail, overheids- en gezondheidssector in België, Nederland en Frankrijk.

Het bedrijf dat in 1983 werd opgericht door de in 2020 aan corona overleden Jean-Yves Crevecoeur en aanvankelijk betonreparatieproducten verkocht, werd nadien door zoon Yves geleid. Hij investeerde in een nieuw bedrijfsgebouw, nam Actual Sign en SignaMarkings over in 2020 en Quality Colors en Publi Solutions in 2022. Mede daardoor groeide Remotec de voorbije jaren fors, ondanks de coronacrisis. In oktober kwam Lieven Vandendriessche aan boord als nieuwe CEO (Chief Executive Officer) en werd Yves Crevecoeur voorzitter van de raad van bestuur.

Verdere groei‍

Door haar uitgebreide productaanbod heeft Remotec een unieke positie verworven in een gefragmenteerde markt met vele kleine, lokale spelers. Met de aanstelling van onder andere een nieuwe CEO zette Remotec belangrijke stappen in de richting van een verdere professionalisering om de doelstellingen van de groep te realiseren.

De groei van de afgelopen jaren leidde tot een grotere werkkapitaalbehoefte, die werd gefinancierd door de hogerecashflow en bijkomende bankfinanciering. Remotec wil de komende jaren verder innoveren en uitbreiden. Het wil haar positie in binnen- en buitenland nog versterken en Europees marktleider worden in industriële signalisatie, wegmarkeringen en bedrijfsbranding. Een achtergestelde lening van anderhalf miljoen euro die het Welvaartsfonds begin 2023 toekende, moet bijdragen aan de financiering van de stijgende werkkapitaalbehoefte en de solvabiliteit van de groep verstevigen. Bovendien moet de financiering een bijkomende buffer vormen voor toekomstige investeringen.

Uitstoot verminderen

Aan de financiering van het Welvaartsfonds, in 2021 opgericht n.a.v. de coronacrisis om de Vlaamse economie te ondersteunen en mee de omslag naar een duurzame economie te helpen bewerkstelligen, zijn verschillende criteria verbonden: Remotec engageert zich om haar duurzaamheidsscore te verhogen. Zo wordt de CO2-uitstoot van haar vloot jaarlijks gemeten en moet die gradueel verbeteren. Verder gaat het haar netafhankelijkheid trachten te verminderen door zelf elektriciteit te gaan opwekken. Ook de ontwikkeling van een HR-beleid en de oprichting van een raad van bestuur horen bij de afspraken met het Welvaartsfonds.

www.remotec.be