Over ons.

Begin juni nam Vlaams minister van Economie Hilde Crevits het initiatief voor de lancering van een Welvaartsfonds van 500 miljoen euro dat belegt in kapitaalsverhogingen en achtergestelde leningen van toekomstgerichte en intrinsiek gezonde Vlaamse ondernemingen. Het Welvaartsfonds maakt deel uit van het vierluik voor het herstel van de economie, waar ook een verhoogde waarborgcapaciteit, de coronaleningen, de uitbreiding van de Winwinlening en het Vriendenaandeel deel van uitmaken.

Met het Welvaartsfonds willen alle partners vooral een antwoord bieden op de financiële problemen waar bedrijven nu mee geconfronteerd worden. De Vlaamse overheid voorziet voor het Welvaartsfonds een startkapitaal van 240 miljoen, terwijl 260 miljoen euro zal worden geïnvesteerd door private partners. 

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV kreeg de opdracht om de structuur van het Welvaartsfonds uit te werken.  Het Welvaartsfonds wordt opgezet als een marktconform initiatief dat niet alleen bedrijven financieel zal versterken, maar ook een correcte risico-return verhouding voor de investeerders nastreeft. Het project wordt gestructureerd als een meertrapsraket, die gefaseerd wordt gelanceerd. 

Veel bedrijven snakken naar langetermijnfinanciering om een doordachte en duurzame doorstart te maken na deze moeilijke maanden. Samen met een consortium van financiële partners wil de Vlaamse regering die langetermijnfinanciering mogelijk maken via het Welvaartsfonds. Het fonds moet als vliegwiel dienen om privaat kapitaal mee te trekken in de relance.

Hilde Crevits

Vlaams minister van Economie

In een eerste fase verzamelt het Welvaartsfonds een consortium van sterke financiële partners die zich engageren de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die lijden onder de impact van de coronacrisis. Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen de partners zich zo achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren. 

In een tweede en derde fase – vanaf het tweede kwartaal van 2021 – wordt het fonds juridisch opgericht en verder opgeschaald. Vanaf dan zal het voor de particuliere spaarder ook mogelijk zijn om mee te investeren in Vlaamse bedrijven.