Over ons.

Het Welvaartsfonds biedt een antwoord op de financiële uitdagingen van Vlaamse bedrijven naar aanleiding van de verschillende crisissen van de afgelopen jaren (corona, grondstoffen- en energiecrisis).

Het Welvaartsfonds is opgericht in augustus  2021 door PMV, samen met AG Insurance, Baloise Belgium, Belfius Insurance, BNP  Paribas Fortis, Ethias en KBC. In november 2021 hebben Allianz, FPIM/relaunch for Future en P&V het Welvaartsfonds verder versterkt.

Samen hebben de investeerders 205 miljoen euro samengebracht in het Welvaartsfonds. Hiermee onderschrijven ze hun overtuiging om mee de Vlaamse economie te ondersteunen en mee de omslag naar een duurzame economie te helpen bewerkstelligen.

Veel bedrijven snakken naar langetermijnfinanciering om een doordachte en duurzame doorstart te maken na deze moeilijke maanden. Samen met een consortium van financiële partners wil de Vlaamse regering die langetermijnfinanciering mogelijk maken via het Welvaartsfonds.

Hilde Crevits

Vlaams minister van Economie

Het Welvaartsfonds werkt samen met een consortium van sterke financiële partners die zich engageren om de solvabiliteit te versterken van Vlaamse bedrijven die lijden onder de impact van de verschillende crisissen of die opportuniteiten zien en door een financiële injectie versneld willen groeien.

Aan de hand van een samenwerkingscharter scharen deze partners zich achter het gezamenlijke doel om de welvaart voor Vlaanderen op lange termijn te verzekeren door samen ondernemingen te financieren. 

Ons team

PMV Fund Management, een dochter van PMV met een eigen onafhankelijke governance, treedt op als manager en beheert het Welvaartsfonds.

De aanvragen voor financieringen vanuit het Welvaartsfonds worden beheerd door 2 portfoliomanagers, Roald Borré & Filip Lacquet, samen met hun teams. Elke financieringsaanvraag wordt voorgelegd aan een investeringscomité. De gespecialiseerde investeringscomités zijn samengesteld uit experten. Zij keuren dossiers al dan niet goed en leggen de investeringsvoorwaarden vast.

Ter ondersteuning van de activiteiten van PMV Fund Management wordt een beroep gedaan op diensten van PMV en haar medewerkers.

Op deze manier kan het Welvaartsfonds rekenen op de kennis van PMV en een ruim team van ervaren medewerkers.

Roald Borré

Portfoliomanager

Filip Lacquet

Portfoliomanager

Raad van bestuur van het Welvaartsfonds

De raad van bestuur ziet toe op de werking van de AIFM die het Welvaartsfonds beheert en volgt op of de afspraken tussen beheerder van het fonds en de investeerders nageleefd worden. De raad van bestuur keurt ook de jaarrekeningen goed.

Bert De Graeve

Christ’l Joris

William Blomme

Elke Van de Walle