Publiek-private samenwerking.

Het Welvaartsfonds is het gemeenschappelijke engagement van de private en de publieke sector om verder te bouwen aan de economische relance. De middelen van het Welvaartsfonds zullen helpen om de Vlaamse economie sneller op het pre-corona niveau te brengen en bieden een antwoord op de mogelijke solvabiliteitsproblemen van de Vlaamse bedrijven door de coronacrisis en de daaropvolgende crisissen (energiecrisis, grondstoffencrisis, inflatie).

Naast de Vlaamse overheid, die via PMV investeert in het Welvaartsfonds, hebben ook AG Insurance, Allianz Benelux, Baloise Belgium, Belfius Insurance, BNP  Paribas Fortis, Ethias, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, KBC en de P&V Groep middelen toegezegd.

Onze investering in het Welvaartsfonds bevestigt enerzijds de strategie van AG om te investeren in de reële economie en anderzijds AG’s maatschappelijk engagement. We hebben er alle vertrouwen in dat het Welvaartsfonds een meerwaarde zal bieden voor zowel de investeerders als voor de Vlaamse economie.

Wim Vermeir

Chief Investment Officer bij AG Insurance

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen zit in het DNA van Baloise. Wij zijn blij en fier dat wij met onze participatie in het Welvaartsfonds onze bijdrage kunnen leveren om Vlaamse bedrijven te laten groeien en op duurzame wijze door de coronacrisis te loodsen.

Henk Janssen

CEO Baloise Belgium

Met een investering in het Welvaartsfonds wil Belfius Insurance volop de Vlaamse economie en bedrijven ondersteunen in hun uitdagingen die sinds de Covid-crisis zijn ontstaan. Deze investering sluit perfect aan bij de actieve rol die Belfius als Belgische bank -verzekeraar wil spelen in de samenleving om als motor van de Belgische economie en met oog voor maatschappelijke uitdagingen en innovatie bij te dragen tot een duurzame samenleving en toekomst in België.

Frédéric Van der Schueren

CFO & lid Raad van Bestuur Belfius Insurance

BNP Paribas Fortis Private Equity is fier om als investeerder zijn schouders te zetten onder dit mooie initiatief. De missie van het Welvaartsfonds om via duurzame investeringen bij te dragen tot het economisch herstel, sluit immers naadloos aan op de financieringsstrategie van onze bank.

Max Jadot

CEO BNP Paribas Fortis

Het is een logische stap dat wij als Belgische institutionele belegger, nauw verbonden met de lokale, regionale en federale publieke overheden deze stap zetten. Als de belangrijkste verzekeraar van de lokale publieke entiteiten zien we het als onze plicht om te investeren in ondernemingen die de bestrijding van de klimaatverandering als essentieel beschouwen en die de strijd tegen de opwarming van de aarde ter harte nemen. De recente natuurrampen die ons land troffen tonen nogmaals aan dat wij als institutionele belegger een belangrijke rol te spelen hebben in de preventie van de opwarming van de aarde. Als verzekeraar dragen wij immers een gedeelte van de schade van deze rampen.

Philippe Lallemand

CEO Ethias

Veel ondernemers stonden bij het uitbreken van de coronacrisis voor een onzekere financiële toekomst. KBC nam als financiële instelling van in het begin meer dan ooit en solidair haar maatschappelijke rol op door bedrijven en particulieren de nodige financiële ademruimte te verlenen. Deze participatie in het Welvaartsfonds vormt dan ook – naast het KBC Focus Fund van 50 miljoen euro voor startende technologiebedrijven - een bijkomende en treffende illustratie van het engagement van KBC om ondernemers maximaal bij te staan op hun weg naar economisch herstel.

Johan Thijs

CEO KBC Groep

Het Welvaartsfonds biedt ons een unieke investeringsmogelijkheid. Uiteraard werken we graag samen met publieke en private investeerders om Vlaamse bedrijven te ondersteunen in de Covid-crisis. Vooral omdat de focus op duurzaamheid bij deze investeringen perfect aansluit bij Allianz als ’s werelds leidende duurzame verzekeraar.

Kathleen Van den Eynde

CEO Allianz België

Onze participatie in het Welvaartsfonds is een bevestiging van onze kernactiviteit om bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde te ondersteunen. De omslag naar een duurzame economie die het Welvaartsfonds met zijn investeringen wil bewerkstelligen, past perfect in dat kader. Daarnaast is het ook een bevestiging van de goede samenwerking tussen het Federale en het Vlaamse niveau, gestoeld op dezelfde overtuiging.

Céline Vaessen

CEO FPIM Relaunch

Onze toetreding tot het Welvaartsfonds is een van de middelen waarin we investeren om de duurzame transitie van verschillende actoren in de Belgische samenleving te ondersteunen. Als Belgische coöperatieve verzekeraar en institutioneel belegger hebben we een belangrijke rol te spelen in deze transitie, onder andere via een investeringsbeleid dat steeds meer gericht is op ESG.

Martine Magnée

CFO P&V Groep

No items found.

Ja, ik wil investeren in het Welvaartsfonds

Bent u een institutionele of particuliere investeerder, dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.