Bedrijven financieel versterken.

‍Voor de duurzame toekomst van onze Vlaamse economie.

Bedrijven financieel versterken.

‍Voor de duurzame toekomst van onze Vlaamse economie.

Het Welvaartsfonds is een gezamenlijk project van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, institutionele investeerders, bankpartners, fondsmanagers en particulieren. Met de gezamenlijke inspanningen van publiek en privaat kapitaal helpen we onze bedrijven door de crisis te loodsen en willen we mee de omslag maken naar een duurzame economie

Wij helpen bedrijven
door de crisis te loodsen.

Het Welvaartsfonds biedt een antwoord op de financiële uitdagingen van Vlaamse bedrijven zowel naar aanleiding van de coronacrisis als de daaropvolgende uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd, zoals de energie- en grondstoffencrisis, of de hoge inflatie.

Bedrijven die in de crisis een opportuniteit zien en versneld willen groeien en bedrijven van wie de solvabiliteit is aangetast, kunnen een beroep doen op het Welvaartsfonds.


Ontdek het laatste nieuws.

Welvaartsfonds injecteert 10,9 miljoen euro in de vooruitstrevende machine-ontwikkelaar Leuven Air Bearings

Met groot genoegen kondigt het Welvaartsfonds vandaag aan een investering van 10,9 miljoen euro te doen in Leuven Air Bearings, een toonaangevend bedrijf op het gebied van luchtlagertechnologie en geavanceerde lasertoepassingen. Het bedrijf kende een sterke groei: in 2022 verdubbelde het zijn omzet en in 2023 verhuisde het naar een state-of-the-art productiehal met cleanroom faciliteiten in het Brabantse Bekkevoort.

Acht miljoen euro Welvaartsfondskapitaal voor modulair bouwbedrijf Skilpod

3D-modulair bouwbedrijf Skilpod uit Geel zet haar groeiambities kracht bij met een forse kapitaalverhoging van 11 miljoen euro. De huidige aandeelhouders bestaande uit founders Filip Timmermans en Jan Vrijs, Groep Van Roey en U2P Group verwelkomen het Welvaartsfonds als nieuwe investeerder. Deze transactie is een belangrijk signaal in de woningbouwmarkt waar geïndustrialiseerd bouwen versneld de omslag maakt van niche naar mainstream.

Welvaartsfonds stut ambitieuze groeiplannen van EUTRACO met een achtergestelde lening

EUTRACO heeft er de laatste jaren alles aan gedaan om het imago van een klassieke transporteur van zich af te schudden. CEO Serge Gregoir wil op korte termijn de derde grootste logistieke speler worden in de Belgische markt én zich in Europa tonen als een geducht uitdager. Het bedrijf lanceert een investeringsplan ten belope van 300 miljoen euro om die visie om te zetten in realiteit.

Een samenwerking van
sterke financiële partners.

Het Welvaartsfonds verzamelt de slagkracht van financiële partners om in de context van de coronacrisis de solvabiliteit te versterken van bedrijven die een band hebben met Vlaanderen. Het Welvaartsfonds kan daarbij alleen of samen met andere financiële partners investeren in grote ondernemingen, kmo’s, start-ups en scale-ups en dat in alle sectoren. 

De volgende partners engageerden zich alvast om het Welvaartsfonds mee vorm te geven.