Investeringscriteria.

Het Welvaartsfonds wil zowel bedrijven in nood helpen, als snelgroeiende bedrijven begeleiden om hun verdere ambities te realiseren. Daarbij komen bedrijven in alle sectoren en in alle levensfases - start-ups, scale-ups, kmo’s en grote ondernemingen - die:

 • Geïmpacteerd zijn door de coronacrisis
 • Intrinsiek gezond zijn
 • Duurzaam en ethisch handelen
 • Innoveren
 • Een band met Vlaanderen hebben


Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om veelbelovende start- en scale-ups te ondersteunen die kampen met een financieringsnood, of net extra middelen nodig hebben om een versnelling hoger te schakelen. Innovatiegedreven bedrijven met een band met Vlaanderen of gezonde Vlaamse dochters van internationale groepen die in de problemen zijn geraakt, komen ook in aanmerking.

Het Welvaartsfonds focust op drie types producten die de financiële balans verstevigen en de solvabiliteitspositie verbeteren: kapitaal, hybride producten en achtergestelde leningen. Elk van deze producten zullen een looptermijn van minimum 4 jaar tot maximaal 7 jaar hebben met een ticketgrootte van 1,25 miljoen euro tot 50 miljoen euro, afhankelijk van de noden en de wensen van de bedrijven.

Alle producten zullen tegen marktconforme voorwaarden verleend worden om zo een marktconform risico-rendementsprofiel te realiseren voor het Welvaartsfonds en marktverstoring tegen te gaan.

Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wenst over het Welvaartsfonds,  kan u zich aanmelden bij een partner naar keuze om uw investeringsopportuniteit verder te bespreken. 

Voor alle sectoren en levensfases

Alle sectoren in alle levensfases komen in aanmerking voor financiering van het Welvaartsfonds.

Dit belet niet dat het Welvaartsfonds zich kan focussen op specifieke sectoren waar de vraag het hoogst is.

Op basis van haar ethisch verantwoord investeringsbeleid sluit het Welvaartsfonds financiering uit van ondernemingen, projecten of fondsen die de mensenrechten schenden, geen respect tonen voor de diversiteit in onze samenleving of direct actief zijn in de wapenhandel, de tabak-, gok-, of pornografische industrie.

Voor bedrijven uit de visserij- en aquacultuursector bepaalde de Europese Commissie het maximum kredietbedrag op 120.000 euro. Voor bedrijven actief in de primaire landbouwproductie geldt een maximaal kredietbedrag van 100.000 euro. Gezien het minimale investeringsbedrag van 1,25 miljoen euro dat het Welvaartsfonds zal hanteren, zijn die sectoren uitgesloten.

Duurzaamheid en innovatie staan voorop

Alle partners stellen zich tot doel om via hun engagement in het Welvaartsfonds onze toekomstgerichte bedrijven, motoren van de welvaart in Vlaanderen, bij te staan en door de crisis heen te helpen.  De toekomst zal duurzaam zijn en bedrijven zullen zich ook continu moeten heruitvinden om op lange termijn welvaart te blijven genereren.  Daarom zal het Welvaartsfonds inzetten op bedrijven die bij hun (innovatie)beleid mee de omslag voeren naar een duurzame en ethische bedrijfsvoering.

Door ondernemingen te financieren die streven naar meer klimaatneutraliteit, energie- en resource-efficiëntie en circulaire projecten implementeren, wil het Welvaartsfonds bijdragen tot een duurzame economie en maatschappij.


Ook genieten innoverende bedrijven hogere prioriteit. Die innovatie kan tot uiting komen

 • In hoe ze geconfigureerd zijn, zoals op vlak van hun opbrengstmodel, het netwerk waarin ze zich bevinden, de structuur die ze bieden, de processen die ze hanteren, of hoe schaalbaar hun operaties zijn.
 • In de performantie van hun producten (inclusief patentering), hoe hun hele productportfolio een systeem vormt, of hoe ze inzetten op digitale transformatie.
 • In het serviceniveau dat ze aanbieden, de specifieke distributiekanalen die ze aanwenden, de sterkte van hun merk(naam) of hoe ze omgaan met hun klanten.

Band met Vlaanderen

Een bedrijf dat een beroep doet op het Welvaartsfonds moet een aantoonbare band hebben met Vlaanderen. Dat houdt in dat

 • Het hoofdkwartier of een juridische entiteit gevestigd moet zijn op Vlaams grondgebied (met uitzondering van postbusbedrijven);
 • Het directe of indirecte toegevoegde waarde moet leveren aan Vlaanderen, door bijvoorbeeld de creatie van werkgelegenheid, het beschikken over kritische kennis of competenties, van strategisch belang zijn voor Vlaanderen, onderdeel vormen van de uitgestrekte Vlaamse aanvoerketen, enz.

Intrinsiek gezond

Het Welvaartsfonds verstrekt financiering aan intrinsiek gezonde bedrijven. Dat betekent dat het bedrijf in kwestie

 • ofwel op 31/12/2019, ofwel op 28/02/2020 geen ‘onderneming in moeilijkheden’ was (De definitie van ‘onderneming in moeilijkheden’ is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening)
 • in de laatste 3 – 5 jaar ook een positief track record heeft afgelegd
 • geen liquiditeitsdruk heeft op het moment van het investeringsdossier en dat het haar verplichtingen op minder dan één jaar kan dekken zonder daarvoor bijkomend kapitaal op te halen

Beperkingen

De financiering mag niet gebruikt worden voor:

 • Terugbetaling aandeelhoudersschuld
 • Betaling van dividenden of gelijkaardige uitbetalingen
 • Betaling, binnen de 12 maanden, van bonussen of andere discretionaire betalingen aan werknemers, consultants of beheerders van de onderneming, verschillend aan degene die al contractueel afgestemd waren voorafgaand aan het ontvangen van de financiering en die betaald zouden worden in de normale omgang van de onderneming
 • Het financieren van de verplaatsing van de activiteiten uit Vlaanderen


Het Welvaartsfonds kan de geleverde financiering aan de onderneming terugvorderen, indien:

 • Ze afwijkt van de criteria waaraan ze initieel voldeed om ontvankelijk te zijn voor financiering (bijvoorbeeld de onderneming investeert toch in niet-duurzame activiteiten, of wordt actief in de wapenhandel.)
 • En dit gedurende de volledige looptijd van de investering


Inspraak: Gedurende de looptijd van de investering in de vorm van een kapitaalsinjectie krijgt een vertegenwoordiger van het Welvaartsfonds inspraak in het bestuur van de onderneming, onafhankelijk van het gebruikte financiële product. Indien het opportuun is, kan deze inspraak afgedwongen worden door middel van een plaats in de Raad van Bestuur van de onderneming (eventueel via een waarnemersmandaat), en indien van toepassing, stemrechten als aandeelhouder.

Ik zoek financiering voor mijn onderneming