Investeringscriteria.

Het Welvaartsfonds wil zowel bedrijven in nood helpen, als snelgroeiende bedrijven begeleiden om hun verdere ambities te realiseren.

Daarbij komen scale-ups, kmo’s en grote ondernemingen in aanmerking die:

  • Geïmpacteerd zijn (in positieve of negatieve zin) door de coronacrisis, de energie- of grondstoffencrisis, en de daaruit voortvloeiende hoge inflatiecijfers
  • Intrinsiek gezond zijn
  • Duurzaam en ethisch handelen
  • Innoveren
  • Een band met Vlaanderen hebben


Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om veelbelovende scale-ups, KMO’s of grote bedrijven te ondersteunen die kampen met een financieringsnood, of net extra middelen nodig hebben om een versnelling hoger te schakelen. Innovatie-gedreven bedrijven met een band met Vlaanderen of gezonde Vlaamse dochters van internationale groepen die in de problemen zijn geraakt of grote opportuniteiten zien, komen ook in aanmerking.

Het Welvaartsfonds focust op drie types producten die de financiële balans verstevigen en de groei kunnenondersteunen: kapitaal, hybride producten en achtergestelde leningen.

De ticketgrootte gaat van 1,25 miljoen euro tot 20 miljoen euro, afhankelijk van de noden en de wensen van de bedrijven.

Alle producten zullen tegen marktconforme voorwaarden verleend worden om zo een marktconform risico-rendementsprofiel te realiseren voor het Welvaartsfonds.

Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wenst over het Welvaartsfonds,  kan u ons altijd contacteren. 

Voor start-ups en anderebedrijven die niet in aanmerking komen voor het Welvaartsfonds zijn er heel wat andere oplossingen mogelijk via PMV .

Voor alle sectoren en levensfases

Het Welvaartsfonds kan investeren in

1.   scale-ups

2.   kmo’s en grote bedrijven.

Het Welvaartsfonds zal echter niet investeren in infrastructuur of vastgoedprojecten.

Daarnaast zijn ook de visserij-, de aquacultuursector en de primaire landbouw uitgesloten.

Tot slot zal het Welvaartsfonds niet investeren in bedrijven die ook al voor de corona crisis in financiële moeilijkheden zaten. Het Welvaartsfonds is met andere woorden geen herstructureringsfonds.

Duurzaamheid en innovatie staan voorop

Het Welvaartsfonds wil innovatie in Vlaanderen een stevige duw in de rug geven.  Daarom zal ongeveer de helft van de middelen geïnvesteerd worden in  snelgroeiende en innovatieve bedrijven, de zogenaamde scale-ups.

De toekomst zal ook duurzaam zijn en bedrijven zullen zich ook continu moeten heruitvinden om op lange termijnwelvaart te blijven genereren. 

Daarom zal het Welvaartsfonds inzetten op bedrijven die bij hun (innovatie)beleid mee de omslag voeren naar een duurzame en ethische bedrijfsvoering.

Door ondernemingen te financieren die streven naar meer klimaatneutraliteit, energie- en resource-efficiëntie en circulaire projecten implementeren, wil het Welvaartsfonds bijdragen tot een duurzame economie en maatschappij.


Geografische scope

Het Welvaartsfonds investeert enkel in bedrijven die een band hebben met Vlaanderen . Dat betekent dat het bedrijf ofwel er haar hoofdkantoor heeft of dat een belangrijk deel van haar activiteiten plaatsvinden in de regio Vlaanderen.

Intrinsiek gezond

Het Welvaartsfonds verstrekt financiering aan intrinsiek gezonde bedrijven. Dat betekent dat het bedrijf in kwestie

  • geen ‘onderneming in moeilijkheden’ is (De definitie van ‘onderneming in moeilijkheden’ is terug te vinden in artikel 2, punt 18 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening)
  • in de laatste 3 – 5 jaar ook een positief track record heeft afgelegd
  • geen liquiditeitsdruk heeft op het moment van het investeringsdossier en dat het haar verplichtingen op minder dan één jaar kan dekken zonder daarvoor bijkomend kapitaal op te halen

Doel van de financiering

Het is de bedoeling dat de bedrijven versterkt worden door de financiering van het Welvaartsfonds.

Het Welvaartsfonds zal daarom geen bedrijven financieren die  de financiering uitsluitend gebruiken voor:

1.   een herstructurering of herorganisatie

2.   de verkoop van bestaande aandelen

3.   de uitkering van winsten onder enige vorm zoals vermindering van kapitaal of uitkering van dividenden.

Dit soort transacties kunnen wel in aanmerking komen voor het Welvaartsfonds indien ze passen in een groter kader, waarbij nog extra groeimiddelen nodig zijn voor bijvoorbeeld de financiering van autonome groei of de uitvoering van een buy-and-buildstrategie.

Wat als uw bedrijf niet aan deze voorwaarden voldoet?

Neem een kijkje op de website van PMV voor andere financiële oplossingen voor uw bedrijf.

Ik zoek financiering voor mijn onderneming